Oferta

You are here:

Kopalnia kruszywa naturalnego:

Podstawową działalnością firmy jest wydobycie i sprzedaż piasku bezpośrednio ze złoża (podsypka piaskowa).

Transport ciężarowy:

Transportujemy piasek, ziemię, żwir, tłuczeń, kruszywo betonowe, kostkę brukową oraz wiele innych surowców mineralnych. Wywozimy urobek z wykopów, utylizujemy gruz. Prowadzimy rozbiórki domów i budynków gospodarczych, wywozimy gruz, wyrównujemy teren.

 • Wywrotki 4-osiowe
 • Ciągniki siodłowe 3-osiowe
 • Ciągniki siodłowe 2-osiowe
 • Naczepy tylnozsypowe 25t
 • Naczepa niskopodwoziowa Montenegro 24t
 • Naczepa niskopodwoziowa Faymonville 24t

Ceny transportu do indywidualnego ustalenia.

Zagospodarowanie terenów zielonych

Świadczymy usługi karczowania samosiejek i zakrzaczeń wraz z wywiezieniem pozyskanego materiału i uprzątnięciem terenu. Przeprowadzamy mineralizacje pasów przeciwpożarowych. Zajmujemy się utrzymaniem terenów zielonych, zajmujemy się koszeniem mechanicznym oraz ręcznym dużych powierzchni trawników wraz z wywozem trawy.

Sprzedaż kruszyw

Oferujemy sprzedaż piasku, ziemi, żwiru, kruszywa granitowe oraz kruszywo betonowe o frakcji 0-63 do ogólnego stosowania w budownictwie drogowym.

Nasz piasek spełnia normy jakościwe, potwierdzone odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi:

 • PN-EN 13043;2004 “Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezanczonych do ruchu”
 • PN-86/B06712 “Kruszywa naturalne do betonu”
 • PN-B-11111 “Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir i mieszanka”
 • PN-EN 12620 “Kruszywa do betonu”

Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:

Przyjmujemy do recyklingu gruz z wykopów, porozbiórkowe elementy betonowe,gline, gruz ceglany. Na przyjęty do recyklingu gruz, ziemie wystawiamy karty przekazania odpadu.

Na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego posiadamy koncesje na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o następujących kodach:

 • 01 01 02 odapdy z wydobywania kopalin innych niż rudy metali.
 • 01 04 09 odpadowe piaski i iły.
 • 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.
 • 17 01 02 gruz ceglany.
 • 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03.

Roboty Ziemne, Rozbiórki i Wykopy:

Model Rodzaj maszyny Waga maszyny [t] Osprzęt
Volvo 240BNLC Koparka gąsienicowa 24 Łyżka 0,9m3 – Long Reach 16m
Caterpillar 329E Koparka gąsienicowa 30 Łyżka 1,8m3
JCB 541-70 AgriPlus Ładowarka teleskopowa 7,8 Łyżka budowlana 1,2m3 / łyżka 3m3, widły
Volvo BL71 Koparko-ładowarka 7,9 łyżki do kopania o różnej szerokości, łyżka do skarpowania, młot do kucia
Komatsu WA470 Ładowarka kołowa 23,5 Łyżka 4,5m3
Liebherr L576 Ładowarka kołowa 24,5 Łyżka 5m3
Caterpillar D6R LGP Spycharka gąsienicowa 20,5 Lemiesz

 

Ceny do indywidualnego ustalenia. Do ceny najmu należy doliczyć koszty transportu maszyny.